Vi har 1 time gratis parkering utenfor våre kontorer. Går ditt besøk utover 1 time oppfordrer vi deg å bruke gateparkering. Om du av ulike årsaker ikke kan bruke dette har vi parkeringstillatelser som vi kan tildele. Ta kontakt med luken.