Første gangs sykemelding: Lov om Folketrygd § 8-7 ; Pasienten må vurderes av lege for å kunne bli sykemeldt.

Tilbakedatering av sykemelding er ikke tilllatt, unntak i helt spesielle situasjoner. Det er viktig at pasienten tar kontakt med legen fra første dag det er behov for sykemelding.

Fornying av sykemelding: Dette skal gjøres etter legekontakt. Etter nærmere avtale kan sykemelding i spesielle tilfeller fornyes ved telefonkontakt.