har nå begynt å jobbe deltid hos oss. 

Han vikarierer for noen av legene( se "ansatte")