Vi vaksinerer disse pasientgruppene:

*Risikogruppe

*over 65 år

*gravide 

Man kan ikke bestille time for dette enda.

Nærmere info kommer.