Dr. Øyvind Stople Sivertsen jobber i 50% som hennes vikar