Disse legene tilbyr dette: Dr. Øyum, Dr. Basharat.

Dr. Rønning/ Sivertsen. Dr. Nirosha Srikumar. Dr. Solgård.

Videokonsultasjon avtales på forhånd pr tlf. el. elektronisk kontakt via Helsenorge.